Leesrooster Heilig Avondmaal Leesrooster Heilig Avondmaal


Leesrooster ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal van 2 mei 2021
Hieronder een leesrooster dat gebruikt kan worden voor een persoonlijke voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Ter verootmoediging, zodat we met vertrouwen en dankbaarheid het Heilig Avondmaal kunnen en willen vieren.


Lezen :
Maandag 26 april:                  Lezen:  Marcus 2: 18-22 en Psalm 111
Dinsdag  27 april:                   Lezen:  Marcus 3: 31 - 4: 9 en Psalm 112
Woensdag 28 april                 Lezen:  Marcus 5: 1-20 en Psalm 113
Donderdag 29 april                Lezen:  Marcus 8: 11-21 en Psalm 114
Vrijdag 30 april                       Lezen: Marcus 8: 31 - 9: 1 en Psalm 115
Zaterdag 1 mei                       Lezen: Mattheüs 21: 12-17 - Psalm 116


Inmiddels publiceren we alweer een aantal jaren een leesrooster.
We doen onderzoek naar het gebruik van dit leesrooster.
Als u het leesrooster gebruikt wilt u dit dan laten weten aan Carin Ippel? ca.ippel@planet.nl
 
terug