Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen
Er zijn twee gemeenteleden bereid gevonden om vertrouwenspersoon te worden.
Zij zullen in het nieuwe jaar aan de gemeente voorgesteld en in hun taak bevestigd worden.
 
terug