Huiscatechese Huiscatechese
HUISCATECHESE

Huiscatechese wordt gehouden voor jongens en meiden in de leeftijd van de eerste 4 jaren van het voortgezet onderwijs, met als bedoeling:
 • jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen gelovige identiteit,
 • de betrokkenheid van de jongeren bij de kerkgemeenschap te stimuleren door het bieden van een sociaal netwerk van leeftijdgenoten binnen de gemeente,
 • kennis over bijbel en kerk te bieden, als basis waarop de jongeren kunnen terugvallen bij zingevingsvragen en geloofsgesprekken,
 • samen na te denken over de betekenis van christen zijn in de wereld van vandaag.
  De jongelui worden ontvangen bij de catecheet thuis, voor een ontspannen en niet-schoolse sfeer.
  Er worden 3 themablokken per jaar gehouden (1: bijbel, 2: kerk, 3: Christen zijn in onze wereld), in een onderwerpencyclus van 4 jaar.
  Meer informatie en contactadressen vind je in de folder van het jongerenwerk.
   
terug