Diakass Diakass
Wat is Diakass?
Diakass is de afkorting van ‘diakonale assistenten’ en is als zodanig een onderdeel van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.
Bij de diverse taken van Diakass staat centraal de aandacht voor die gemeenteleden die dit, om wat voor reden dan ook, nodig hebben.
Bij Diakass zijn ongeveer 25 gemeenteleden actief.

Wat doet Diakass?
Er zijn ongeveer 25 gemeenteleden actief binnen diakass.
 
Diakass is de afkorting voor Diakonale assistenten.
Bij de diverse taken van ons staat de aandacht voor gemeenteleden centraal.
Dit kan zijn:
- maandelijkse bezoekjes aan ouderen die dat zelf vragen.
- bezoekjes bij verjaardagen van 80 jaar e.o., huwelijksjubilea en zieken
- het bezoeken van gemeenteleden in tehuizen, verblijvend buiten Sliedrecht
- het versturen van kaarten; bij geboorte, verjaardagen 75 jaar e.o. en zieken
- het organiseren van contactmiddagen, inloopochtenden en spelletjesmiddagen
- het bezorgen van een boeket bloemen uit de eredienst bij een gemeentelid
- hulp bij vervoersproblemen bij ziekenbezoek aan partner
- het welkom heten van nieuw ingekomen gemeenteleden
 
Stelt u bezoek van Diakass op prijs, of wilt u zelf hieraan meewerken, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:
Voorzitter:                                  Marietje van Vliet, Merwestraat 10, tel 411556
Secretaris:                                 Joke van Wijngaarden, Merwestraat 40, tel 06-10926814
Penningmeester:                       Betty van Tent, Middeldiepstraat 12, tel. 414030
Welkom nieuwingekomenen:    Sjanie de Bruin, Jan Steenstraat 80, tel.06-28384308
Afgevaardigde diaconie:           Fia vd Kuil, Fazantplein 10, tel 422112
 

Diakass is voor het financieren van haar activiteiten afhankelijk van giften.
U kunt ons steunen door een gift te storten op bankrekeningnummer NL63 RABO 0373 7063 59
t.n.v. Diakass GKS Sliedrecht.
 
terug