Gegevens predikant en voorzitter Gegevens predikant en voorzitter
   Predikant:
   Ds. A.L. Veerman is tijdelijk niet beschikbaar.
   
   

  
   Ds Veerman heeft op maandag
   zijn vrije dag.

Voorzitter:
Mevr. B.M. van Wieren-van Leeuwen
Schapedrift 56
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam
tel. 0184- 61 18 62
Email: v.wieren@kpnplanet.nl

   PREDIKANT

Onze gemeente heeft een fulltime predikant voor het werk in haar midden aangesteld. De predikant houdt zich vooral bezig met de volgende zaken:
                          
- voorgaan in de zondagse (of bijzondere) erediensten
- toerusten en ondersteunen van de aanwezige  ambtsdragers en vrijwilligers  
  die in de gemeente actief 
 zijn
- bezoek aan gemeenteleden, die voor kortere of langere tijd te maken hebben
  met een crisis of 
veranderende situatie
- ondersteunen van de catechese en vorming in de gemeente
- in samenspraak met de kerkenraad de kerk vertegenwoordigen in de  
  contacten naar andere kerken of instellingen toe

- bedienen van de sacramenten (Doop en Heilig Avondmaal),
  evenals het leiden van rouw- en trouw
diensten;
- geven van (belijdenis) catechese voor 17 jaar e.o.
- samen met de kerkenraad leiding geven aan de gemeente.


 
terug