Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers
Giften
Regelmatig ontvangt de kerk rechtstreeks of via haar predikant, of via een ambtsdrager/pastoraal werker etc. een gift van een gemeentelid. Wij zijn met die giften heel blij en ze worden ook in dankbaarheid aanvaard.

Soms wordt er bij het overmaken of het overhandigen gezegd waarvoor de gift bestemd is, maar vaak wordt er alleen ‘gift’ vermeld of gezegd. Graag willen wij die gemeenteleden die een gift geven verzoeken duidelijk aan te geven waarvoor de gift bestemd is. Dat kan zijn: voor het onderhoud, voor het pastoraat, voor bijzondere diensten of noem maar op. Dus zet er a.u.b. bij waarvoor de gift bestemd is.
Wordt er geen specifieke bestemming vermeld, dan zal de gift automatisch ten goede komen aan het onderhoudsfonds voor de kerkzaal, het kerkelijk centrum en de pastorie.

Wilt u met iemand van het College van Kerkrentmeesters in gesprek komen over het geven van giften, legaten, etc., dan kunt u dit melden aan mw. Marieke van Tiggelen (41 95 79).

Bankrekeningnummers
Hieronder vindt u de verschillende IBANnummers van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht
Administratie Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL96 RABO 0373 7134 28
JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL49 RABO 0373 7134 01
Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht  NL55 RABO 0373 7058 24
ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht   NL91 RABO 0373 7062 43
Clubwerk Gereformeerde Jeugdraad  Financiele zaken van het clubwerk
lopen via de bankrekening van
Jeugd- en Jongeren Werk
(JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht)
Diakass Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL63 RABO 0373 7063 59
Ik Geloof Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL33 RABO 0373 7133 98
terug