Diaconie Diaconie
In het Diaconaat gaat het om mensen die onder druk staan of in knelsituaties leven. Ver weg en dichtbij.
In onze samenleving zijn er nogal wat mensen die zo moeten leven; te denken valt aan armen, eenzamen, vluchtelingen, etc.

De vraag is: "Wat doen we eraan?"
Meestal wordt gedacht: ‘Daar hebben we de Diaconie toch voor… ?’
Diaconaat is echter iets waar niet alleen de Diaconie zich druk om hoeft te maken; het is een taak van de gehele gemeente!
Diaconaat wordt wel het hart van de gemeente genoemd.
Als God zich bekommert om mensen, die op wat voor manier dan ook in de knel zijn geraakt, dan zal van Zijn gemeente niets anders verwacht mogen worden.
De taak van de Diaconie is er dan ook op gericht om gemeenteleden te betrekken bij het Diaconaat.
Door middel van voorlichting wijzen zij op situaties in onze samenleving die ‘scheef’ genoemd kunnen worden.
Samen met gemeenteleden en mensen die getroffen worden door armoede, eenzaamheid en/of andere problematiek werkt zij aan oplossingen.
Zo wordt een gemeente diaconaal!
Het gaat uiteindelijk om een samenleving waarin men oog en oor heeft voor iedereen die het minder heeft en voor alles wat scheef dreigt te groeien.

Jaarverslag: Jaarverslag diaconie 2020
Beleidsplan: Diaconale uitgangspunten april 2017
Protocollen:  Protocol voor ondersteuning diaconie 
                     Protocol goede doelen beleid .

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer.


Momenteel kent de Sectie Diaconie de volgende werkgroepen / commissies:
Diakass
ZWO
Rwanda werkgroep
Kerkautovervoer

Jongerendiaconaat
Interkerkelijke Diaconale Commissie
 
terug