WELKOM WELKOM
   


Fijn om je hier te ontmoeten!
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (PKN) is een betrokken en veelkleurige gemeente van Jezus Christus, met aandacht voor elkaar, bewogen met de wereld en met ons oog gericht op God.

Heb je / heeft u een vraag of opmerking? Mail gerust naar communicatiegks@gmail.com

Vieren in tijden van Corona
Vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hadden we al onze activiteiten aangepast. De erediensten vinden voorlopig nog digitaal doorgang.
[Hier lees je er meer over]

Kijk en luister naar de diensten       Woord van bemoediging namens de Generale Synode
 

De liturgie voor de diensten kunt u in de rechterkolom downloaden bij het kopje "Kerkdiensten".

Voor de kinderen biedt de leiding van de Kindernevendienst werkbladen en leeswijzers aan voor de kinderen, via deze link  komt u op deze speciale pagina.
                                                                                                                          
Maandelijke wordt er een speciale kinderdienst gehouden onder de naam: "De ark".
Klik hier voor meer info.


Omzien in tijden van Corona
We hebben altijd veel waarde gehecht aan onderling omzien in onze gemeente. Ook in deze coronatijd proberen we hier handen en voeten aan te geven. We hebben belcirkels en app-groepjes opgezet. Heb je behoefte aan contact? Geef het even door aan Leo Hartkoren (tel. 0184 -  / mobiel 06-22959647of via de mail: l.h.hartkoren@gmail.com)
Op onze nieuwspagina staan onze acties rond omzien verder uitgewerkt.


Behoefte aan een luisterend oor?
In deze vreemde en onzekere tijd is de wereld om ons heen en onze eigen leefwereld stil gezet. Het heeft positieve kanten: opnieuw nadenken en ontdekken wat van waarde is. Het heeft ook spannende kanten: deze tijd kan je angstig en onzeker maken, vooral omdat het coronavirus ons duidelijk maakt dat we ons lot niet in eigen handen hebben. Het kan dan ook vragen oproepen naar betekenis en zingeving.
Misschien ben je gelovig, maar geen lid van onze kerk, of niet kerkelijk. Misschien zie je jezelf als niet gelovig. Maar toch heb je behoefte om je vragen eens met iemand te bespreken.
Voel je vrij om met ons contact op te nemen. Dat kan via al.veerman@gmail.com of 06-83663420


Activiteiten in tijden van Corona
Nu deze periode van maatregelen langer duurt, zoeken we als geloofsgemeenschap naar wegen om elkaar te bemoedigen en op te bouwen.
Het is mogelijk om een kaarsje te branden in de kerk.
Je kunt luisteren naar de podcast,
In het kader van de aktie "Houd moed, heb lief" vind je hier 50 bemoedigende teksten


Mocht de gewenste informatie niet aanwezig, of  zijn, neem dan contact op met de webmaster via info@gksliedrecht.nl .


Ons privacy statement kunt u via deze link inzien.

Een goed verblijf op onze site toegewenst!

Gereformeerde Kerk Sliedrecht