WELKOM WELKOM
                                                                                                                                                   
                                           

Fijn om je hier te ontmoeten!

De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (PKN) is een betrokken en veelkleurige gemeente van Jezus Christus, met aandacht voor elkaar, bewogen met de wereld en met ons oog gericht op God.

Luister en kijk naar de diensten    
     

Heb je / heeft u een vraag of opmerking? Mail gerust naar communicatiegks@gmail.com

EXTRA COLLECTE OP ZONDAG 25 JULI 2021


Vieren in tijden van Corona
De afgelopen anderhalf jaar was voor vrijwel iedereen ingrijpend. Het openbare leven kwam in maart 2020 in een klap tot stilstand. Ook het kerkelijk leven veranderde radicaal. Steeds hebben we als geloofsgemeenschap gezocht naar ruimte binnen de mogelijkheden om de lofzang gaande te kunnen houden, om werk te maken van de onderlinge verbondenheid en om van betekenis te kunnen zijn voor het dorp.

[Hier lees je er meer over]De liturgie voor de diensten kunt u in de rechterkolom downloaden bij het kopje "Kerkdiensten".

Voor de kinderen biedt de leiding van de Kindernevendienst werkbladen en leeswijzers aan voor de kinderen, via deze link  komt u op deze speciale pagina.
                                                                                                                          
Maandelijke wordt er een speciale kinderdienst gehouden onder de naam: "De ark".
Klik hier voor meer info.


Omzien in tijden van Corona
We hebben altijd veel waarde gehecht aan onderling omzien in onze gemeente. Ook in deze coronatijd proberen we hier handen en voeten aan te geven. We hebben belcirkels en app-groepjes opgezet. Heb je behoefte aan contact? Geef het gerust door aan Gert van Tent (tel. 06 83579938 - email: gertvantent57@gmail.com)
Op onze nieuwspagina staan onze acties rond omzien verder uitgewerkt.


Behoefte aan een luisterend oor?
In deze vreemde en onzekere tijd is de wereld om ons heen en onze eigen leefwereld stil gezet. Het heeft positieve kanten: opnieuw nadenken en ontdekken wat van waarde is. Het heeft ook spannende kanten: deze tijd kan je angstig en onzeker maken, vooral omdat het coronavirus ons duidelijk maakt dat we ons lot niet in eigen handen hebben. Het kan dan ook vragen oproepen naar betekenis en zingeving.
Misschien ben je gelovig, maar geen lid van onze kerk, of niet kerkelijk. Misschien zie je jezelf als niet gelovig. Maar toch heb je behoefte om je vragen eens met iemand te bespreken.
Voel je vrij om met ons contact op te nemen. Dat kan via al.veerman@gmail.com of 06-83663420


Activiteiten in tijden van Corona
Nu deze periode van maatregelen langer duurt, zoeken we als geloofsgemeenschap naar wegen om elkaar te bemoedigen en op te bouwen.
Het is mogelijk om een kaarsje te branden in de kerk.
Je kunt luisteren naar de podcast,
In het kader van de aktie "Houd moed, heb lief" vind je hier 50 bemoedigende teksten


Mocht de gewenste informatie niet aanwezig, of  zijn, neem dan contact op met de webmaster via info@gksliedrecht.nl .


Ons privacy statement kunt u via deze link inzien.

Een goed verblijf op onze site toegewenst!

Gereformeerde Kerk Sliedrecht