Organisatie Organisatie
Onze predikant:       Ds. A.L. Veerman
Preases/voorzitter:  Mw. B.M. van Wieren-v.Leeuwen
Scriba:                     Dhr. G.J. de Haan

Sectievoorzitters:
College v. Kerkrentmeesters: dhr. R. Logtenberg
Communicatie: dhr. J. Crezee
Diaconie:  dhr. M. Bakker / dhr T. Scholten
Erediensten:      mw. B.M. v. Wieren-v. Leeuwen
Jeugd- en Jongerenwerk dhr. A. Bor
Pastoraat dhr. G. van Tent
Vorming & Toerusting mw. M. Batenburg - Verwoerd
                     


terug