Kindernevendienst Kindernevendienst
De kindernevendienst (KND) is het moment tijdens de zondagse ochtenddienst waarin de kinderen in de leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten en hun eigen “dienst van het Woord” hebben. Alle kinderen uit de kerk zijn daar van harte welkom!
Tijdens de KND wordt een Bijbelverhaal centraal gesteld. Dat verhaal wordt verteld of voorgelezen. Er wordt met de kinderen gezongen en gebeden en een verwerking gemaakt. Veelal zal het Bijbelverhaal dat centraal staat in de kerkdienst, ook aan de orde komen bij de KND.

De leiding van de KND bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen verschillende speciale activiteiten voor.
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en Pinksteren en Hemelvaart.
Doel hiervan is om de betekenis ervan duidelijk te maken en deze dagen feestelijk te vieren .


De KND wordt in drie groepen verzorgd:
Groep I : groep 1 en 2 van de basisschoolleeftijd.
Groep II : groep 3 t/m 5 van de basisschoolleeftijd.
Groep III : groep 6 t/m 8 van de basisschoolleeftijd.
Alle groepen hebben wekelijks KND.


Alle groepen verlaten de kerk aan het begin van de “Dienst van het Woord”. De voorganger stuurt ze op weg met het licht van de Paaskaars uit de kerk en onder het zingen van een speciaal lied. Na het lied dat in de kerk aansluitend aan de preek gezongen wordt, komen de kinderen weer terug in de kerk.

De KND wordt aangestuurd door de voorzitter en de groeps-coördinatoren. Zij mogen in eerste instantie worden aangesproken op de gang van zaken bij de KND.
Voorzitter: Cora Lievaart, tel. 423928.

 
 
terug