Diaconie Diaconie
Met ingang van het seizoen 2023 - 2024 is onze diaconie weer compleet.

Diaconie: samen voor elkaar.

De diaconie richt zich op lichamelijke, sociale en materiële nood van mensen en geeft (financiële) steun. Dit doen we in onze eigen gemeente, maar ook in de omgeving en elders in de wereld. Diaconie ben je samen, dat doe je met elkaar. 

Er zijn allerlei omstandigheden waardoor mensen kwetsbaar worden: een scheiding, een partner verliezen of een baan, van een uitkering afhankelijk worden. Maar ook ziekte, (mantel)zorg nodig hebben of deze juist geven zijn omstandigheden die aanleiding zijn om extra naar elkaar om te zien.

Soms zijn er signalen dat hulp of ondersteuning zeer welkom is. Denk aan mensen die niet meer buiten komen of de gordijnen altijd dicht houden. Mensen die niet meer opruimen waardoor de woning en woonomgeving vervuild raken. Volle brievenbussen en het niet meer openen van post. Mensen die schulden hebben of al in de schuldhulpverlening zitten. Denk ook aan kinderen die niet meedoen aan (sport)activiteiten of hun verjaardag niet vieren.

Praktische en financiële steun zijn heel erg belangrijk. Maar ook zien of horen dat iemand het moeilijk heeft.
Het signaleren van nood.
Als de diaconie mensen dichtbij wil kunnen helpen met goederen, advies, doorverwijzing, dan moeten we die signalen wel zien. En ook niet onbelangrijk: de signalen moeten gemeld worden.
Kent u in uw omgeving mensen die het moeilijk hebben, mensen die hun baan verloren hebben of mensen die met ziekte te maken hebben, of.........? Of bent u zelf iemand die financiële, sociale of praktische hulp kunt gebruiken? Laat het ons weten.
Alle signalen die binnen komen zullen wij discreet behandelen.

Emailadres: diaconie.gerefkerk.sliedrecht@gmail.com.Jaarverslag: Jaarverslag diaconie 2023
Beleidsplan: Beleidsplan 2023 - 2028 
Werkplan:    Werkplan diaconie februari 2024
Protocollen: Protocol voor ondersteuning diaconie 
                    Protocol goede doelen beleid .

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer.

Door het jaar heen wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen ook wel de ACD collecten genoemd; dit zijn stichtingen en instellingen die ANBI genoteerd zijn die we met een kleine donatie kunnen verblijden.
Elk jaar wordt deze lijst opnieuw opgesteld en de totale opbrengst van alle ACD collectes wordt dan verdeeld onder deze doelen.
Voor het jaar 2022 hebben wij deze lijst opgesteld

Momenteel kent de Sectie Diaconie de volgende werkgroepen / commissies:
Diakass
ZWO
Rwanda werkgroep
Kerkautovervoer

Jongerendiaconaat
Interkerkelijke Diaconale Commissie
 
terug