Communicatie Communicatie
Beleidsplan 2020-2025


In 2020 is er een nieuw beleidsplan 2020-2025 uitgekomen waarin afspraken zijn gemaakt om als gemeente verder te komen en die geldt tot en met het jaar 2025.
U kunt deze via de link downloaden en inzien.

De Sectie Communicatie verzorgt, waar mogelijk en gewenst, de in- en externe communicatie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en de daarmee verbonden secties, commissies en werkgroepen. Hierbij kan onder andere (maar niet uitsluitend) gedacht worden aan het plaatsen van bijzondere advertenties, het opstellen en doorgeven van persberichten, het direct plaatsen van informatie op websites en sociale media alsmede de uitgave van periodieken en de verzorging van verschillende communicatieve uitingen.
De vertegenwoordiger van de Sectie Communicatie in de Kleine Kerkenraad rapporteert periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen en wordt gekozen resp. benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Momenteel kent deze sectie de volgende werkgroepen/commissies:

Advertenties
Deze werkgroep/commissie verzorgt de opstelling en plaatsing van speciale advertenties in een van de huis-aan-huisbladen of op sociale media binnen Sliedrecht. Deze advertenties enz. worden meestal geplaatst rond hoogtijdagen (Kerst, Pasen, Startzondag).

Externe communicatie
Deze werkgroep/commissie verzorgt, op verzoek of op eigen initiatief, de externe communicatie voor onze kerk, waaronder persberichten en andere informatie.

Techniekgroep
Deze werkgroep/commissie verzorgt de beamerpresentaties voor de ochtenddiensten en (eventueel) andere bijzondere diensten (uitwerking liturgie en presentatie) het geluid en de livestream voor de diensten .

Zondagsbrief
Deze werkgroep/commissie verzorgt de wekelijkse uitgave van de Zondagsbrief (samenstelling, vermenigvuldiging en uitreiking). In de Zondagsbrief staan korte/actuele berichten, in principe gericht op de komende week. Berichten kunnen tot en met donderdag (18.00 uur) ingeleverd worden bij de scriba. Wie de Zondagsbrief per mail wenst te ontvangen, kan hiervoor een verzoek richten tot de scriba.

Ik Geloof
Deze werkgroep/commissie verzorgt, met uitzondering van de maand juli, de maandelijkse uitgave van het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. In deze uitgave zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen. Daarnaast wordt actuele en andere informatie weergegeven.
Van de lezers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdragen en/of giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL33 RABO 0373 7133 98, t.n.v. Adm. Ik Geloof.
Wie Ik Geloof per mail wenst te ontvangen, kan hiervoor een verzoek richten aan kerkblad.ik.geloof@gmail.com

Website
Deze werkgroep/commissie verzorgt de website van de kerk (www.gksliedrecht.nl), zowel technisch als inhoudelijk en kan daarbij een beroep doen op vertegenwoordigers uit de verschillende secties, werkgroepen en/of commissies.

MERWERADIO
Deze werkgroep/commissie verzorgt geen uitzendingen vanuit en door de kerk op Merweradio.

 
terug