Word ook vrijwilliger! Word ook vrijwilliger!
Binnen onze kerk hebben we segmenten (leeftijdsgroepen) Zo is duidelijk waar je als gemeentelid bijhoort.
We weten dat onze kerk meer is dan de zondagse diensten. Natuurlijk is de kerk een rustplaats om je geloof te kunnen laten groeien.
We zijn 24/7 bezig met het uitdragen van ons geloof in de Here Jezus Christus. We zien om naar elkaar.
Dit doen we samen.

Wil jij daar ook iets in betekenen?

Welke vaardigheid of talent wil jij inzetten?
Er zijn heel diverse taken binnen onze kerk. Zowel praktische als bv pastorale.

Een greep:
 • clubwerk
 • techniek (de live-uitzendingen en het geluid - de Powerpoints voor de beamer)
 • oppas
 • kerkauto
 • diaconie
 • ZWO
 • pastorale werk(st)er
 • schoonmakers en onderhoud gebouwen
 • koffieschenker
 • Vorming & Toerusting (V&T)
 • huiscatechese 
 • ambtsdragers
 • VierdeZondag
 • notulisten / secretariaat
 • administratie
 • kerkrentmeester
Zit er iets voor je bij?
Meld het bij onze vrijwilligerscoördinator, Gerda Dubbeldam. Zij wil je graag ontmoeten,
vrijwilligerscoordinator@gksliedrecht.nl Mobiel: 06 - 27455713 app maar!

Zit er niets voor je bij?

De kerkenraad omarmt nieuwe ideeën!!! 
terug