Vorming en Toerusting V&T Vorming en Toerusting V&T
De sectie Vorming & Toerusting (V&T) fungeert al vele jaren binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht als platform voor alle vormen van toerusting en opbouwwerk binnen de gemeente. De predikant maakt ook deel uit van deze sectie.

De vertegenwoordiger van de sectie Vorming & Toerusting in de KKR rapporteert periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen.

Leden van de sectie worden gekozen respectievelijk benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

U kunt hier het volledige programma V&T  2024-2025 inzien. 
Er is ook een jaarplanning van alle activiteiten in onze gemeente in het seizoen 2023/2024

Er wordt gewerkt met een jaarplan en momenteel is er aandacht voor de volgende activiteiten:
Cursussen/trainingen
In goed overleg met de sectie Pastoraat wordt jaarlijks nagegaan welke cursussen/trainingen door de PKN worden aangeboden voor ambtsdragers en/of anderen binnen de gemeente, die betrokken zijn bij het pastoraat en/of opbouwwerk. Ook worden geloofstrainingen aangeboden voor ouders en/of individuele leden.

Gespreksgroepen
Binnen de gemeente bestaan een aantal gespreksgroepen, die periodiek bij elkaar komen bij een van de deelnemers thuis. Deze groepen richten zich op Bijbelstudie of bezinnen zich op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van persoonlijk geloven, gemeente-zijn en/of Christen-zijn in deze tijd.

Themabijeenkomsten
De sectie organiseert minimaal eenmaal per jaar een zgn. themabijeenkomst met een bekende spreker.

Activiteiten
De sectie organiseert in het seizoen en op ad-hoc basis tevens een aantal bijzondere activiteiten, al dan niet in samenwerking met anderen.

Literatuurkring
Binnen de sectie functioneert een Literatuurkring, die eenmaal in de zes weken bij elkaar komt.

Toppers van Geloven
Per seizoen wordt nagegaan of een cursus Toppers van Geloven [ Geloofsverdieping] kan worden aangeboden.

KERK & ISRAEL
Deze werkgroep bestaat uit leden van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en de Hervormde Gemeente Sliedrecht en heeft tot taak het onderwerp Kerk & Israël te bestuderen en belangstellende gemeenteleden, met het organiseren van o.a. lezingen, bewust te maken van de verbondenheid met Israël. Eenmaal per jaar wordt in een eredienst in onze kerk hier ook bij stilgestaan.

 
terug