Veilige Kerk Veilige Kerk
Inleiding
Als je ergens veilig zou moeten kunnen zijn, dan is dat in de kerk. De mensen die leiding geven in de kerk (in onze situatie: de kerkenraad) dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijk is goed om te benoemen dat ook ieder gemeentelid zelf verantwoordelijk is om te zorgen voor veiligheid binnen onze gemeente. Alleen samen kunnen we werken aan een veilige omgeving met name voor kinderen, mensen met een beperking of volwassenen in kwetsbare situaties.

Een voorwaarde voor veiligheid in de gemeente is het vermogen om open en respectvol met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dat lijkt een open deur, maar het blijkt best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit en seksueel misbruik binnen de kerk en (pastorale) relaties door te praten.

Stappenplan om te komen tot een veilige kerk - Versie juli 2022

(Het stappenplan is overgenomen van de website veiligekerk.nl die een initiatief is van drie kerkelijke meldpunten: Stichting tegen Misbruik in Pastorale Relaties, Stichting Evangelisch Meldpunt en Het Meldpunt voor misbruik in kerkelijke relaties en waar nodig door de commissie nader ingevuld).

In dit stappenplan vind je informatie en preventiemateriaal (of we verwijzen daar naar) waarmee je binnen je commissie of kerkelijke activiteit aan de slag kunt gaan om openheid en veiligheid te creëren of te versterken.

Via deze link kun je het hele stappenplan en beleidsplan inzien wat door de kerkenraad in juni 2022 is goedgekeurd.
 
terug