Organisatie Organisatie
Onze predikant:       Ds. A.L. Veerman
Preases/voorzitter:  Mw. B.M. van Wieren-v.Leeuwen
Scriba:                     Dhr. G.J. de Haan

Sectievoorzitters:
College v. Kerkrentmeesters:dhr. R.C. Bijlsma
Communicatie:                      dhr. J. Crezee
Diaconie:                               dhr. D.J. de Rover
Erediensten:                          mw. B.M. v. Wieren-v. Leeuwen
Jeug en Jongerenwerk          dhr. A. Bor
Pastoraat:                              dhr. J. Dubbeldam
Vorming en Toerusting:         mw. M. Batenburg-Verwoerd

terug