Kindernevendienst Kindernevendienst
KINDERNEVENDIENST
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen ‘Dienst van het Woord’.
Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een bijbelverhaal centraal gesteld. Dat verhaal wordt verteld of voorgelezen.
Er wordt met de kinderen gezongen en gebeden en een verwerking gemaakt. Veelal zal het bijbelverhaal dat centraal staat in de kerkdienst, ook aan de orde komen bij kindernevendienst.
De leiding van de KND bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen, verschillende speciale activiteiten voor.
De bijzondere aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en Pasen, Pinksteren en Hemelvaart.
Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren.

De KND wordt in principe in drie groepen verzorgd:

Groep I      : groep 1 t/m 3 van de basisschool;
Groep II     : groep 4 t/m 6 van de basisschool;
Groep III    : groep 7 en 8  van de basisschool.

Alle groepen hebben wekelijks KND.
Alle groepen verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’ ("voor de preek"
De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied "We gaan even uit elkaar" vertrekken de kinderen naar hun eigen "neven"dienst.
Na het antwoordlied na de verkondiging/preek  komen de kinderen weer terug in de kerk.

De KND wordt aangestuurd door de voorzitter en de groeps-coördinatoren. Zij mogen in eerste instantie worden aangesproken op de gang van zaken bij de KND.
Voorzitter: Cora Lievaart, tel. 423928.
 
terug