Kindernevendienst Kindernevendienst
Kindernevendienst
 
Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de leeftijd van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen ‘Dienst van het Woord’.
Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een bijbelverhaal centraal gesteld.
Ze verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’ ("voor de preek")
De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied "We gaan voor even uit elkaar" vertrekken de kinderen naar hun eigen nevendienst. Hier praten, zingen, bidden en maken ze een verwerking naar aanleiding van het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld een kleurplaat, werkje, spel, puzzel of doen we een proefje.
Na het antwoordlied na de verkondiging/preek  komen de kinderen weer terug in de kerk,
regelmatig met hun werkjes onder de arm.
Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding regelmatig met de predikant.
Inspiratie voor de kindernevendienst haalt de leiding uit de methode Bijbel Basics (NBG).
Wij willen dat kinderen leren dat God van mensen houdt, dat wij kinderen van God mogen zijn en dat Jezus het voorbeeld voor ons leven is en dat wij door Hem naar God mogen komen. Tijdens de kindernevendienst willen we de Bijbelse boodschap doorgeven als bagage voor de rugzak op de levensreis. De kindernevendienst is op een gezellige en zinvolle manier kerk zijn voor kinderen.
De leiding van de kindernevendienst bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen,
verschillende speciale activiteiten voor.
De bijzondere aandacht gaat uit naar de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en
Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren.
 
 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Elna de Zwart
elna.dezwart@kpnmail.nl / KNDsliedrecht@gmail.com
Tel.: 0184418748
 
terug