Jongerendiaconaat Jongerendiaconaat
Jongerendiaconaat: een kwestie van horen, zien en…doen!    

De diaconie verstaat onder diaconaat: ‘Helpen waar geen helper is, zonder aanzien des persoon”.
 
Diaconaat voor Jongeren
Veel jongeren hebben het moeilijk: Met zichzelf, thuis of op school.
Niet altijd kan of durft de jongere met iemand over deze moeilijkheden te praten.
Het Jongerendiaconaat wil openstaan voor problemen die jongeren ervaren. Door te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing of deskundige hulp.
Ook wil het Jongerendiaconaat jongeren stimuleren en ondersteunen bij het ontplooien van hun diaconale initiatieven, dichtbij en veraf.
 
Diaconaat door Jongeren
Jongeren kunnen een dienst bewijzen aan leeftijdgenoten, ouderen, de gemeente, de wereld. Kortom: De Naaste!
De manier waarop dat gebeurt hoort dan te passen bij de leeftijd en de belevingswereld van de jongere.
Zo wordt diaconaat concreet, tastbaar en functioneel; niet alleen woorden, maar ook daden.
Dit komt de geloofwaardigheid van de kerk (in de ogen van de jongere) ten goede.
 
Kortom: Horen, zien en…Doen!!!
 
Wil je contact opnemen: jongerendiaconaat.gks@gmail.com
 
 
terug