Jeugdclubs Gereformeerde Kerk Sliedrecht Jeugdclubs Gereformeerde Kerk Sliedrecht
Welkom bij het clubwerk van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht
Nieuwsgierig naar ons clubwerk?
Klik hierZo is het op onze clubs

Clubs!
CLUBWERK
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht kent een lange traditie met betrekking tot het jeugdclubwerk, dat gewoonlijk een of twee weken na de start van de basisscholen begint en doorloopt tot het kamp is gehouden met Hemelvaart of Pinksteren.
In de week waarin de Startzondag valt, wordt doorgaans de jeugdweek gehouden. Tijdens deze week worden er enkele activiteiten georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van drie tot en met zestien jaar.
Met Hemelvaart of Pinksteren wordt het clubseizoen afgesloten met een kamp.
Veel jongens en meisjes binnen en buiten onze kerk zijn bekend met het clubwerk. Maar als je nog niet naar de club bent geweest, dan is dit je kans!  Op de club vertellen we verhalen uit de Bijbel en staan we stil bij de rol die de Here God in je leven vervult. Verder is er veel tijd om met elkaar te knutselen, muziek te luisteren, spelletjes te doen, enz.

Kom gewoon eens kijken, om te weten hoe het is.

Tijden en dagen van de clubs:

Regenboogclub : Kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool 
1X in de twee weken op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur
contactpersoon Petra Elhalky. p.elhalky@outlook.com  / 0640434988


Mozes&Mirjam Kinderen groep 3&4 van de basisschool
Elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur
contactpersoon: Kirsten Verhoeven
06 10 55 89 91 / verhoevenkirsten@hotmail.com

Benjamin &Thabitha Kinderen groep 5 & 6 van de bassischool
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
contactpersoon: Hannah Bakker
h.bakker95@hotmail.com / 06 39 72 03 10

Simson & Rebecca Kinderen van groep 7 & 8 van de bassischool
Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur
contactpersoon: Marijn Mudde  m.f.mudde@outlook.com   / 0612076282

Milka & Jefta  Tieners klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs
Elke woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur
contactpersoon: Amanda v/d Heerik amanda_verschoor@hotmail.com / 06 13 34 64 10Wil je (nog) meer weten?
Zoek je iets wat je niet kunt vinden of wil je iets weten over één van onze activiteiten neem dan contact op met:
Voorzitter: Amanda v.d. Heerik
Thijmen de Vries
06 - 13346410
06 - 36502442
amanda_verschoor@hotmail.com
thijmendevries@icloud.com
Secretariaat: Hannah Bakker
 
  clubwerksliedrecht@outlook.com
Penningmeester: Daan de Zwart 06-13251469 dezwart.daan@gmail.com

Facebook
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten wordt dan lid van onze besloten Facebook pagina.
Naam van de groep: Clubwerk Sliedrecht

Financieel steunen
Wilt u ons clubwerk financieel steunen?
Maak dan uw gift over op de bankrekening NL 49 RABO 0373 7134 01 t.n.v. JJW Geref. Kerk Sliedrecht t.g.v. Jeugdraad GKS of Clubwerk GKS
 
terug