Ik Geloof en Zondagsbrief Ik Geloof en Zondagsbrief
Het kerkblad Ik Geloof is een uitgave van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en verschijnt elfmaal per jaar.
Het blad wordt bij alle leden thuis bezorgd of – op verzoek – per post toegestuurd.
Ook is het mogelijk in plaats van een papieren editie een e-mail uitgave te ontvangen. Even uw e-mailadres doorgeven via  kerkblad.ik.geloof@gmail.com. Graag ook naam en adres vermelden.

Contact met Redactie
De Redactie is bereikbaar via emailadres kerkblad.ik.geloof@gmail.com
Ik Geloof wordt bij alle gemeenteleden thuis bezorgd en/of digitaal verzonden.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 20,00 per jaar.
U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL33 RABO 0373 7133 98
t.n.v. Ik Geloof Ger. Kerk Sliedrecht.

Klik hier voor de Verschijningsdata Ik Geloof 2023/2024


De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. In deze brief worden de belangrijkste nieuwsfeiten voor de komende week of weken genoemd.

Kopij
Kopij voor de Zondagsbrief  dient uiterlijk op donderdag om 18.00 uur te zijn ingeleverd bij de scriba via het mailadres gkzondagsbrief@gmail.com

Zondagsbrief per email ontvangen?
Leden van de kerk kunnen de Zondagsbrief ook digitaal ontvangen. Zij kunnen een verzoek hiertoe sturen naar zondagsbriefdig@gmail.com. Graag ook naam en adres vermelden.


 
terug