Huiscatechese Huiscatechese
HUISCATECHESE
De huiscatechese wordt gehouden voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar en wil jongeren helpen hun geloof te verdiepen, te verwoorden en te beleven. De groepen jongeren, naar leeftijd of ontwikkeling ingedeeld, worden daarin begeleid door enkele gemeenteleden. Deze ontvangen de jongeren bij hen thuis.
Gedurende het kerkelijk seizoen worden doorgaans vier thema’s behandeld. Afstemming vindt plaats met de predikant.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Zondagsbrief en Ik Geloof.
 
terug