Het Vertrouwensteam Het Vertrouwensteam
Vertrouwensteam

Wij zijn met elkaar een geloofsgemeenschap. Wij willen dat ieder gemeentelid zich daarbinnen veilig kan voelen.
De meeste mensen ervaren dat ook zo, maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend.
Daarom bestaan er binnen onze geloofsgemeenschap afspraken over wat je van elkaar mag verwachten.
Deze gedragscode is terug te vinden in het beleidsplan: "Een Veilige kerk".
Wat is ongewenst gedrag en waar kun je terecht?
We onderscheiden seksueel ongewenst gedrag en overig ongewenst gedrag.
Seksueel ongewenst gedrag:
Dit betreft ernstige zaken zoals seksuele contacten die je niet wilt of waarover je je misschien schaamt of schuldig voelt.
Bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen in contact met bijvoorbeeld een ambstdrager, jeugdleider enz.
Wil je hierover praten dan kun je terecht bij het meldpunt van het SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties)bin Utrecht.
Je kunt ook contact opnemen met één van de leden van het vertrouwensteam van onze gemeente. 

Overig ongewenst gedrag:
Bijvoorbeeld in de vorm van agressie, geweld, pesten of discriminatie. Daarbij geldt dat dit gedrag door de ander, door jou dus als ongewenst wordt beschouwd.
Openheid is enorm belangrijk. Ga niet twijfelden van "geloven ze me wel, is het wel zo erg als ik denk"? Het is altijd beter om het te bespreken. Zowel voor de betrokkenen als voor de hele gemeente.
Klop dan aan bij het vertrouwensteam.

Het vertrouwensteam bestaat uit twee vertrouwenspersonen, die een speciale training hebben gevolgd bij "Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties".
Zij willen een luisterend oor bieden aan mensen met een probleem, klacht of een onveilig gevoel over een ongewenste situatie. Zij zullen proberen je te helpen en te ondersteunen bij de stappen die je kunt ondernemen.
De vertrouwenspersoon is neutraal en verplicht tot geheimhouding. Elke stap wordt besproken en er wordt niets achter je rug om gedaan, de regie houd je zelf in handen.

Ook zal het vertrouwensteam informatie geven aan verschillende werkgroepen in onze gemeente. Hierbij wordt gedacht aan bewustwording over hoe in bepaalde situaties ongewenst gedrag zou kunnen ontstaan.
Denk bijvoorbeeld aan één op één contacten bij jeugdwerk en pastorale bezoeken.
Waar kun je terecht?
Vertrouwenspersonen:
Frans Kooijman
Elma Tolenaars

Mailadres: vertrouwenspersonen@gksliedrecht.nl
Meldpunt SMPR tel.  0303038590
Postbus 6028  3503PA Utrecht
info@smpr.nl

 
terug