Aktie Kerkbalans Aktie Kerkbalans

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.
En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst.
Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering.
Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.
 
Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor uiteenlopende uitgaven. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om onszelf als gemeente en anderen welkom te kunnen heten.
In de begroting van 2021 (zie hieronder) zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven. Dat betekent weer een sluitende begroting. De kerkenraad denkt hiermee een realistische begroting te hebben vastgesteld, maar wel een waar we ons met zijn allen voor zullen moeten inspannen om die komend jaar te realiseren. Daar hebben we het volste vertrouwen in, omdat we - voor zover we nu kunnen inschatten - vorig jaar ook binnen de begroting zijn gebleven.

Begroting voor 2021
Inkomsten     Uitgaven  
Vaste vrijwillige bijdragen € 150.000   Pastoraat en eredienst €   97.000
Collecten en giften €   22.000   Exploitatie gebouwen €   47.000
Verhuur pastorie en kerk €     7.700   Verplichtingen/kosten beheer €   11.200
          Gemeenteopbouw €   13.500
      Overig €   11.000
Totaal inkomsten € 179.700   Totaal uitgaven € 179 .700

Betrokkenheid
Wij zijn er dankbaar voor dat u in groten getale aan de oproep gehoor hebt gegeven om als lid van onze kerkelijke gemeente bij de Actie Kerkbalans 2020 ook door financiële steun blijk te geven van uw betrokkenheid. We zien daarom uw antwoord op de Actie Kerkbalans 2021 met veel vertrouwen tegemoet!
       
         
         
         
         
         
         

 
terug