ZWO "Kinderen in de knel" ZWO "Kinderen in de knel"
ZWO - Heel Holland Vast – Spaardoosjes.

Het doel dat wij dit jaar met deze spaardoosjes steunen is voor Kinderen in de Knel; Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Kinderen in de Knel wil via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor-en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.
In "Ik Geloof" van april staat vermeld dat u uw spaardoosje op Paasmorgen kunt inleveren.
 Gezien de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus gaat dat niet meer.

 

We bieden u verschillende opties aan om het spaardoosje in te leveren:
* Inleveren in de Voorhof vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur, zaterdag tussen 10.00-11.00 uur.
* Of storten op bankrekening NL91RABO 0373706243 t.n.v. ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht o.v.v.
  Spaardoosje.
* Inleveren bij Elna de Zwart, Merwestraat 53.
* Indien bovenstaande voor u geen optie is bieden wij de mogelijkheid het spaardoosje bij u op te halen, 
  na telefonisch overleg, telefoonnummer: 0184411200

Doe mee, kom in beweging. Sta op!  

De ZWO, Nico Bouwman, Peter Kreuk, Tom Scholten en Elna de Zwart
 
terug