Zondagavondzang 24 november Zondagavondzang 24 november
Zondagavond 24 september vindt de volgende Zondagavond-zangdienst  plaats.
Ons kerkkoor wordt vergezeld door het Interkerkelijk koor "Eljakim" uit Haarlem o.l.v. Ton van der Horst.
Dirk Out bespeelt het orgel.
Het thema van deze dienst luidt:
"Een oud en nieuw verhaal....."

De verbindende teksten worden verzorgd door Frouke Driesse.

Aanvang van de dienst: 18.00 uur.
U bent van harte welkom!!

 
terug