Vrijwilligers gevraagd! Vrijwilligers gevraagd!
Beste gemeenteleden, 

Sinds woensdag 21 september worden er in de Reling / gemeentekantoor een 50tal asielzoekers opgevangen. De groep bestaat uit een aantal grote gezinnen en alleen gaande mannen. Zij hebben diverse nationaliteiten waaronder Jemen, Syrië, Eritrea, Turkije, Afghanistan, Algerije. Deze mensen wachten op registratie in Ter Apel. De opvang duurt tot eind van dit jaar.  
Vanuit de kerken is aangegeven om deze mensen te gaan ondersteunen en daarvoor worden vrijwilligers gevraagd. Wilt u overwegen om mee te werken als vrijwilliger?  Geef u dan op via de contactpersonen van het Bonkelaarhuis, zoals in de bijgevoegde advertenties aangegeven is.   


Klik hier voor meer info

Met een hartelijke groet, 

Fia van der Kuil 
terug