Vacatures Vacatures
Vrijwel alle werkzaamheden binnen de GKS worden voor het grootste deel verricht door vrijwilligers.
Voor de verkondiging van het Woord, het Pastoraat en daaraan gerelateerde onderwerpen is een (fulltime) predikant, ds. Alexander Veerman, aangesteld.
Voor het beheer van de kerkzaal en de bijgebouwen (De Voorhof) een beheerder (parttime).

In deze rubriek worden de openstaande vacatures gemeld binnen onze gemeente. Voor algemene informatie over deze vacatures kan contact worden opgenomen met genoemde persoon of personen.
Voor algemene info over het doen van vrijwilligerswerk binnen de GKS kan contact worden opgenomen met Gerda Dubbeldam (telefoonnr. (alleen 's avonds) 078 6454929 of per mail: vrijwilligerscoordinator@gksliedrecht.nl


Momenteel bestaan de volgende vacatures (m/v):

Ouderling:
Voor de leeftijdssegmenten 16 – 30 jaar, 31 – 54 jaar zijn wij op zoek naar ouderlingen die in een team van ouderlingen, diakenen en (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren.
De ouderling wordt in principe voor een periode van vier jaar in het ambt bevestigd.
De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week en bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten en het bijwonen van vergaderingen van de Pastorale Raad en de Kerkenraad.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat,
Jeroen Dubbeldam tel. 078-64 54 92 9

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
De commissie van kerkrentmeesters heeft een coördinerende en controlerende taak m.b.t. de financiële en bouwkundige zaken van de gemeente.
Als voorzitter van deze commissie zit je niet alleen de vergaderingen van de eigen commissie voor, maar ben je tevens ouderling en lid van de (kleine) kerkenraad.
De tijd die je aan deze functie besteedt is 2 tot 6 uur per week.
Wat je voor deze functie nodig hebt zijn communicatieve vaardigheden en overzicht.
In deze veelzijdige en afwisselende functie, die je voor een periode van 4 jaar vervult, leer je alle ins en outs van de gemeente kennen.

Voor informatie kun je contact opnemen met Ruurd Bijlsma telefoon 0184 - 41 45 60
of per mail: ruurdbijlsma@outlook.com.

Administrateur voor het College van Kerkrentmeesters
De huidige administrateur is op zoek naar een opvolger.
Voor deze functie is het belangrijk dat je/u nauwkeurig in- en uitgaven van de kerk kunt beheren. info bij ruurdbijlsma@outlook.com

Penningmeester voor het College van Kerkrentmeesters
Vervuld!!!

Pastoraal Werkers:
Voor de leeftijdssegmenten 16 – 30 jaar, 55 – 74 jaar(2x) en 75+ zijn wij op zoek naar pastoraal werkers die in  een team van ouderlingen, diakenen en andere (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren.
De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat,
Gert van Tent. Tel 06 83 57 99 38


Lid Werkgroep ZWO:
Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de Werkgroep ZWO. Deze werkgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken met betrekking tot Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in de gemeente. Zo wordt jaarlijks geld bijeen gebracht voor een of meer projecten van ‘Kerk in Actie’, verzorgt men de communicatie en wordt meegewerkt aan diverse projecten (Actie Schoenendoos).
De werkgroep is ondergebracht bij de Sectie Diaconie.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met diaken Tom Scholten (telefoon 06 – 148 957 22).


Geluidsmensen: VERVULD
We zoeken medewerkers (m/v) voor het bedienen van de geluidsstudio (=geluidsmensen).
Je zorgt voor het geluid tijdens de zondagsvieringen en eventuele "door-de-weekse-diensten".
Zowel jongeren als leden op wat gevorderde leeftijd worden uitgenodigd om het geluisteam te versterken.
(hopenlijk kunnen zij buiten de zondagsdiensten om, ook beschikbaar zijn).
Zo kan het geluid tijdens de zondagsvieringen en eventuele "door-de-weekse-diensten"geregeld worden.
Door jou kunnen de luisteraars thuis via de kabel of het internet de diensten meebeleven.
Je bent bereid om in een team de geluidsstudio en de geluidsapparatuur in de kerkzaal en Voorhof met zorg te bedienen.
Voorafgaand aan de uitzendingen geef je op een vriendelijke en duidelijke toon informatie door aan de luisteraars.
Ervaring met geluidsapparatuur is fijn maar niet noodzakelijk.
De ervaren geluidsmensen coachen jou als nieuwkomer.

Wat het jou oplevert?
Samenwerken in een gezellig team en verantwoordelijkheid dragen voor een goede kwaliteit van geluid in de dienst en de uitzending daarvan.

Meer informatie? Bas Breedveld helpt je graag verder. ((tel. 06 29249795)

Beheerder website  "KERKDIENST GEMIST"
VERVULD!!!Meld je aan bij: vrijwilligerscoordinator@gksliedrecht.nl

Voorganger weekopening Parkzicht

Onze kerk voelt zich nauw verbonden met Zorgcentrum Parkzicht. Er wonen immers meerdere gemeenteleden.
Parkzicht valt onder de Stichting Waardenburgh. Binnen deze stichting functioneert een Identiteitscommissie. Deze verzorgt o.a. de weekopeningen en weeksluitingen. Beurtelings verzorgd door vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen.
Ook onze kerk participeert daarin.
Voor de weekopening op de maandagavond zijn we op zoek naar een enthousiast iemand die enkele malen per jaar een weekopening wil verzorgen voor ALLE bewoners van parkzicht die daar prijs op stellen.
Lees hier meer over deze functie.
Onze vrijwilligerscoördinator, Gerda Dubbeldam wil je graag ontmoeten,
vrijwilligerscoordinator@gksliedrecht.nl


Oppas:
Tijdens de zondagsdienst is het fijn voor (groot)ouders dat de kleintjes goed in de gaten gehouden worden. Daar zijn ook mensen voor nodig. Vind jij/ vindt u het leuk om samen met anderen de oppas goed te verzorgen, dan ben je van harte welkom.
Annienke Vastenhout coördineert de oppas.
Meld je gerust bij haar aan: Tel. 06- 28 34 83 30.
terug