Protocol voor terugkeer naar de kerk Protocol voor terugkeer naar de kerk
Kort spoorboekje
Gereformeerde kerk Sliedrecht
kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten.
 
In mei 2020
 • Er worden digitale vieringen gehouden. Alle fysieke activiteiten zijn afgelast
   
  Vanaf 31 mei 2020:
  Diensten en activiteiten met max. 30 deelnemers
  Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 30 deelnemers (als dat kan volgens het
  maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan) en met inachtneming van de basisregels.
  - Kerkdiensten
        Aanwezig: Voorganger, 1 ouderling, 1 diaken, 1 koster, muzikant (en) en technici. + 7 extra mensen +
        coördinator.
 • Mensen kunnen zich opgeven en worden ingeroosterd.
 • We oefenen met de routing, het reserveren en bevragen op de gezondheid gaat vooraf.
 • Gemeentezang wordt toegestaan. Omdat het aantal kerkgangers beperkt is, de ruimte hoog en de deuren gaan tijdens de dienst opengaan.
  - Vergaderingen in De Voorhof.
  - Andere activiteiten
   
  Vanaf 1 juli 2020
  Activiteiten met maximaal 100 deelnemers
  Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 100 deelnemers met inachtneming van de basisregels.
 • Kerkdiensten
        We zetten de digitale vieringen vooralsnog voort tot september 2020.
 • Aanwezig: Voorganger, 1 ouderlingen, 1 diakenen, 1 koster, muzikant (en) en technici. + 7 extra mensen +
        coördinator.
        Mensen kunnen zich opgeven en worden ingeroosterd. Zij worden vooraf bevraagd en nemen de regels in acht en volgen de aanwijzingen van de coördinator. Voel je vrij dit ook te doen via marielleverwoerd@xs4all.nl.
 • Vergaderingen in De Voorhof.
 • Andere activiteiten
   
  Basisregels voor de Gereformeerde Kerk Sliedrecht
 • We volgen de richtlijnen van het RIVM en nemen de adviezen van de PKN ter harte.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw en De Voorhof zijn hierop ingericht.
 • Heb je koorts, ben je ziek, hoest je of heb je andere klachten, twijfel je, blijf thuis. Heeft een huisgenoot één van de genoemde klachten, blijf thuis. Maak een goede afweging voor je eigen gezondheid en die van een ander, zeker als je tot de kwetsbare groep hoort.
 • Maak altijd een afweging of er ook digitaal een vergadering of activiteit door kan gaan.
 • Kan een fysieke bijeenkomst uitgesteld worden, of digitaal, overweeg dit.
   
  We volgen de ontwikkelingen van het virus en de maatregelen van de overheid. Dat houdt in dat het per week zou kunnen wijzigen. In voorkomende gevallen beslist het regieteam of de kleine kerkenraad.

  Een uitgebreidere versie vindt u hier:
  De toelichting van ds Veerman:

 
 
terug