Programma van de week van de Kindernevendienst Programma van de week van de Kindernevendienst
Kindernevendienst 

Zondag 18 oktober 2020 – Jezus spreekt recht  Lees meer
Op deze zondag staat Matteüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen:
een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de concrete goede dingen die leerlingen van Jezus kunnen doen: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te geven,
of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de uitspraak van Jezus dat als je iets goeds doet voor iemand die dat nodig heeft, je iets goed doet voor Jezus zelf.
Over dit verhaal zijn een paar mooie en concrete liederen geschreven. Deze kun je eventueel thuis met elkaar zingen: - Ik was hongerig en jij gaf mij te eten, Elly & Rikkert, - Alles wat je wilt, Elly & Rikkert.
Je kunt met de kinderen praten over welke concrete goede dingen Jezus noemt in het verhaal. Weten de kinderen nog welke dingen dat zijn? Wat zouden de kinderen het liefste willen doen?
Denk met elkaar na over hoe de kinderen concreet zouden kunnen helpen. De oudste kinderen kunnen een werkblad met voorbeelden van de goede dingen die je voor Jezus kunt doen uit de Bijbel.
Welke voorbeelden hebben de kinderen ontdekt? En op welke manier krijgen ze hulp? Daarnaast kunt u samen met de kinderen een proefje doen waarin ze ontdekken dat het goede doen voor andere gelovigen
hetzelfde is als iets goeds doen voor Jezus. Praat hier eventueel met je kind over na.
 
Samen zingen:
- Ik was hongerig en jij gaf mij te eten, Elly & Rikkert, https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E
- Alles wat je wilt, Elly & Rikkert, https://www.youtube.com/watch?v=EWqdeDAhKo4

We wensen u een inspirerende tijd toe met uw kind(eren)!
 
De leiding van de Kindernevendienst
 
 

 
terug