Programma van de week van de Kindernevendienst Programma van de week van de Kindernevendienst
Kindernevendienst 
                                                                                   Aan de slag 
Zondag 24 januari -  Jezus wordt gedoopt
Op deze zondag staat Marcus 1:1-11 centraal: Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen.
Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus zelf.
Vandaag staan daarbij Gods woorden bij de doop van Jezus centraal: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’
De kinderen kunnen met elkaar proberen uit te beelden hoe groot liefde kan zijn. Ook kunnen ze een verfhart maken met hun handen.
God zegt dat hij van zijn Zoon houdt. Hoe hebben de kinderen dat gezien in dit verhaal?

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen.
Vandaag staat de oproep van Johannes centraal om een nieuw leven te beginnen. De kinderen kunnen het hebben over opnieuw beginnen.
Zouden zij ook weleens ergens opnieuw mee willen beginnen? Is er iets gebeurd dat ze graag over zouden willen doen?
Ook kunnen ze een kaars versieren met hartjes van liefde, smileys van blijdschap, een regenboog van trouw, de eigen naam enzovoort.
Soms wordt zo’n kaars meegegeven na een doop. De kaars herinnert aan de liefde die God voor ons heeft.
 
Om samen te zingen
Dit is nu Johannes; Samenleesbijbel; https://www.youtube.com/watch?v=tYdQZPgKkQM
Kleine witte duif; Elly & Rikkert; https://www.youtube.com/watch?v=1JRoB6mEJvk
 
Om samen te kijken
Zingen in de kring; Bijbelverhaal en liedje ; https://www.youtube.com/watch?v=vTg0VTo7PV4
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan; De Henkie Show; https://www.youtube.com/watch?v=UqfnIL-pLQs
 
We wensen jullie een inspirerende tijd toe.

De leiding van de Kindernevendienst
terug