Noodhulp Limburg Noodhulp Limburg

Noodhulp voor Limburg


We collecteren zondag, 25 juli, voor het door overstromingen getroffen Limburg.

Vanwege de watersnood is het nu een rampgebied. Er is onnoemelijk veel en soms nog niet te overziene schade. Verzekeringen dekken een deel hiervan en ook de overheid neemt zijn verantwoordelijkheid. Ook giro 777 van het Nationaal Rampenfonds is opengesteld.

Wij kiezen ervoor een diaconie in het getroffen gebied te ondersteunen en wel de Protestantse gemeente Maas-Heuvelland in Valkenburg. Net als andere diaconiën willen zij lokaal van betekenis zijn voor wie naast of buiten de formele hulp wel wat ondersteuning kan gebruiken, in welke vorm dan ook.

Ze zullen, zo mogelijk in samenwerking met andere hulpverlenende instanties, attent blijven en kijken wie ze kunnen bijstaan. In elk geval gaan ze 'De Kindervallei' van het Ronald McDonaldhuis in Valkenburg helpen. Dit vakantiehuis voor ouders en hun zorgintensieve kinderen is onder water komen te staan. De kerk is dankbaar voor de ervaren verbondenheid met de getroffenen.

Kortom 25 juli is de collecte bestemd voor hulp aan Limburg (Protestantse gemeente Maas-Heuvelland in Valkenburg). U kunt geld overmaken naar de diaconie NL 55 RABO 0373 7058 24 o.v.v. LIMBURG

Bent u in de kerk dan kunt u uw bijdrage ook deponeren in de daarvoor bestemde collecteschaal.

Wilt u deze dag de kerk ondersteunen, dan kan dat ook. Maak uw bijdrage over aan

Kerk: NL 96 RABO 0373 7134 28 .

De diaconie

 

terug