Nog even wachten met gemeentezang Nog even wachten met gemeentezang
 Het gaat bijzonder voorspoedig met het vaccineren en dat heeft een gunstig effect op het aantal besmettingen. Ook in de ziekenhuizen is een sterke dalende trend te zien.
Het betekent dat de samenleving voorzichtig weer meer open gaat. (Met de nadruk op voorzichtig: laten we alert blijven en zorgen dat het mooie perspectief voor september ook gehaald kan worden).
Het overlegorgaan van de kerken met de overheid heeft deze versoepelingen vertaald naar het kerkelijk leven. De PKN heeft deze aanbevelingen overgenomen.
Het wordt weer mogelijk om meer kerkgangers toe te laten, activiteiten en vergaderingen kunnen fysiek plaats vinden en het zou mogelijk zijn om ook een paar coupletjes zachtjes mee te zingen.
Over deze laatste mogelijke versoepeling hebben we in het regieteam indringend gesproken. We realiseren ons dat juist het zingen zo enorm gemist wordt in de kerkdienst - ook door de leden van het regieteam.
Toch hebben we besloten om nog niet te gaan zingen in de kerkdienst. Waarom niet? Allereerst blijven er twijfels over de veiligheid: door gemeentezang groeit de kans op verspreiding (terwijl nog niet iedereen gevaccineerd is en nieuwe varianten van het coronavirus alweer om zich heen grijpen). In de tweede plaats hinkt het advies van het overlegorgaan van de kerken op twee gedachten: het zou eventueel mogen, maar liever niet. Wij kiezen dan liever voor veiligheid: nu nog niet, totdat zingen weer veilig kan. En in de derde plaats, tot slot, is de aangereikte mogelijkheid een 'net niet'. De PKN stelt: zingen mag, 2 coupletten, maar wel op spreekniveau. Zachtjes zingen dus. Ingehouden zingen is opnieuw bepaald worden bij wat niet kan en bij de beperkingen.
Als regieteam kijken we uit naar het moment dat we weer samen kunnen zingen. Uit volle borst. Met tranen in onze ogen en een hart vol liefde van en voor God.

--
terug