Nieuws van het regieteam Nieuws van het regieteam
Omdat de maatregelen nogmaals verlengd worden, blijft veel van wat we kunnen doen hetzelfde.
Daarnaast kijken we uit naar mogelijkheden om elkaar vaker digitaal te kunnen ontmoeten.
Op 18 februari gaat de 40-dagentijd in. De vieringen op de donderdag zullen doorgang vinden en te volgen zijn via de liverstream. De overige activiteiten die op de (digitale) 40-dagentijdkalender staan ingepland, worden wekelijks op haalbaarheid bekeken.
Er zal dagelijks een passende tekst op facebook en de website verschijnen.
Jammer genoeg hebben we de kindernevendienst en de clubs moeten adviseren om nog niet fysiek bij elkaar te komen. Dit in het verlengde van het OMT advies om ook de Buitenschoolse Opvang niet te openen.
terug