Gebedsweek Gebedsweek

Ook dit jaar doen verschillende geloofsgemeenschappen mee aan de Week van Gebed. Van
maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022 wordt iedere avond een gebedsmoment georganiseerd. De gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Dit jaar zijn de bijeenkomsten helaas opnieuw digitaal, vanwege de geldende coronamaatregelen. Elke avond wordt vormgegeven door een ander geloofsgemeenschap. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom om dit online te volgen. 

Thema
‘Licht in het duister’ is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2022. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid in de wijk, de gemeente en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten.

Kerken
De organiserende geloofsgemeenschappen in Sliedrecht zijn Hervormde gemeente, Gereformeerde kerk, LEEF!, Rooms-Katholieke Kerk en de Samenwerkingsgemeente NGKv. De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.

Gebedsboekje
De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Licht in het duister’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer algemene informatie hierover is hier online te vinden. 

terug