Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS
Het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht (GKS) is op 1 maart 1950 van start gegaan met 35 leden.
De eerste dirigent was Jan Bonefaas die tot 1971 het dirigeerstokje hanteerde.
Van 1975 tot en met 1990 dirigeerde Simon van Dalen het koor en in 1991 werd Frans van Tilburg zijn opvolger.
Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 1 januari 2004 onder bekwame leiding van Ton van der Horst.
Ons doel is zingend het Evangelie te brengen.

Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en concerten en organiseren ook zelf regelmatig concerten.
Elke dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat 6).Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Musicaris:
Dhr. M.P. Batenburg Dhr. G. Oskam
Graafland 31   Vogelenzang 7
2964 BJ Groot-Ammers 3362 BW Sliedrecht
   
Secretaris: Bestuurslid:

F. van der Kuil

Mw. C. de Jong-Berrevoets
Fazantplein 10 Prof. Lorentzlaan 3
3362 BA Sliedrecht  3362 SC Sliedrecht
tel. 0184-422112  
Emailadres: fvanderkuil@hotmail.com  Penningmeester:
  N. Bons- van Dongen
  Oosterbrugstraat 17
  3361BR Sliedrecht
  tel: 0184-414830
 

Email: : pietbons44@gmail.com  
terug