Jeugd- en Jongeren Werk JJW Jeugd- en Jongeren Werk JJW
Jeugd- en Jongeren Werk JJW              
Wie zijn wij ?
Wij zijn het overkoepelend orgaan van al het jeugdwerk dat gedaan wordt binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Giften voor het Jeugd- en Jongerenwerk kunnen worden overgemaakt op
bankrekening: NL 49 RABO 0373 7134 01 t.n.v. JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

Lees hier wat wij je het komende seizoen te bieden hebben:

Wat doen wij?
Het JJW komt gemiddeld 4 tot 6 keer per seizoen bij elkaar, onder leiding van de Jeugdouderling, om te praten over de voortgang binnen het jeugdwerk. Daarnaast is het de taak van het JJW om de huidige activiteiten voor de jeugd te bundelen en nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen en/of te coördineren.

Visie van het JJW
Het JJW wil bereiken dat door alle jeugdactiviteiten heen een aanzet gegeven wordt naar een stuk groei in het persoonlijk geloof in Jezus Christus. Zo zal door heel  het jeugdwerk heen gebouwd worden aan een levende gemeente van Christus, met een zo breed mogelijk draagvlak.

Samenstelling JJW
Voorzitter (tevens Jeugdouderling): André Bor
Secretaris: Klazien Nederveen
Penningmeester: Daan de Zwart
Jeugd Pastoraal Werkers (‘Praat Maatjes’):  Hanneke Hoogendoorn en Lydia van Sintruije
Vertegenwoordiger Clubwerk: Daan de Zwart
Vertegenwoordiger Kinderoppas: Annienke Vastenhout
Vertegenwoordiger Kindernevendienst: Elna de Zwart
Vertegenwoordiger Jongerendiaconaat: vacant
Vertegenwoordiger Cathechese: Ellen de Vries
Vertegenwoordiger Jeugdkerk: vacant

Wil je meer weten?
Zoek je iets wat je niet kunt vinden, of wil je iets weten over een van onze activiteiten neem dan  contact op met André Bor  email: abor@planet.nl   tel. 06 288 762 21

De Jeugdouderling rapporteert periodiek over de gang van zaken en de ontwikkelingen van het JJW in de Kleine Kerkenraad. De leden van de Sectie worden gekozen respectievelijk benoemd door de gemeente en/of de kerkenraad.

Jeugdraad
De clubleiding treft elkaar regelmatig in een vergadering van de Jeugdraad waar gesproken wordt over de gang van zaken en waar bijzondere activiteiten worden voorbereid (o.a. kinderkerstfeest, kamp, jeugdweek).
Wie donateur wil worden van het clubwerk kan contact opnemen met de penningmeester.
Giften en bijdragen voor de Jeugdraad kunnen worden overgemaakt op
de bankrekening van het JJW nummer NL49 RABO 0373 7134 01 onder vermelding ''gift Jeugdraad''.


JONGERENDIACONAAT

Vanuit de Diaconie werkt een aantal diakenen met jongeren samen om de diaconale gedachte gestalte te geven in bepaalde werkvormen of taken.


 
Wandelen
Iedere ......  dinsdag van de maand lopen wij een rondje met wie wil. Dit om te kletsen, te ontmoeten en vooral ook gezelligheid. 
Handig als je je even aanmeldt voor de wandel-app, stuur een berichtje naar
Hanneke Hoogendoorn: 06 126 855 31   “ja ik wandel mee!”  Dan maken wij een app groep voor iedereen die geïnteresseerd is. Uiteraard niet verplicht om iedere keer mee te lopen. Mocht het onverwacht niet doorgaan of data veranderen, dan houden wij je op de hoogte.
Handig dus bij interesse om je even aan te melden. 
 
Diensten voor de jeugd
Deze werkgroep/commissie organiseert op een aantal zondagen een dienst voor onze jongeren:
Bijzondere kinder- en jeugddiensten 2020 – 2021
Datum:   Aanvang:
04-10-2020 Peuter/kleuterdienst (minikerk) 15.30
04-11-2020 Kinderdankdag 14.30
08-11-2020 Jeugddienst 18.00
24-12-2020 Kinderkerstfeest 19.00
17-01-2021 Peuter/kleuterdienst (minikerk) 15.30
10-03-2021 Kinderbiddag 14.30
18-04-2021 Peuter/kleuterdienst (minikerk) 15.30
25-04-2021 Vriendendienst/Jeugddienst 18.00
30-05-2021 Kampdienst 15.00
20-06-2021 Afscheid KND 09.30
20-06-2021 Peuter/kleuterdienst (minikerk) 15.30

KINDEROPPAS
Tijdens de ochtenddiensten organiseert deze werkgroep/commissie kinderoppas voor kinderen tot vier jaar.
 
terug