De nieuwe Paaskaars 2024 De nieuwe Paaskaars 2024
Janneke Groenewegen en Marietje van Vliet hebben er een prachtige kaars van gemaakt.
Ze hebben zich laten leiden door het theama: "Ga mee en zing! Glorie tot God"
terug