Beleidsplan Veilige Kerk juni 2022 Beleidsplan Veilige Kerk juni 2022
In het kader van een veilige kerk is er een beleidsplan opgemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad in juni 2022.
Dit beleidsplan is via deze link in te zien.
terug