Beleid rondom voorzorgsmaatregelen Coronavirus Beleid rondom voorzorgsmaatregelen Coronavirus
De regiegroep heeft weer digitaal vergaderd. Dit om besemetting te helpen voorkomen.

Het heeft geleid tot de volgende besluiten:

Vieringen
Zondagse Erediensten:
Voor de zondagse erediensten gaan verder zoals afgesproken:
1 voorganger, 1 ouderling, 1 diaken, muzikant en enkele technische vrijwilligers. We komen dan onder de 10 personen uit.
extra getroffen maatregelen:
 • Bij binnenkomst wast iedereen de handen
 • We geven elkaar geen handen meer
 • Bij het consitoriegebed voorafgaand aan de ochtenddienst en aan het eind van de zondag gebruiken we de grote zaal in De Voorhof, waar veel ruimte is om de 1,5 meter afstand te houden.
 • We zullen de headset-microfoon zo min mogelijk gebruiken
 • In de kerkzaal is ruimte voldoende om de 1,5 meter ruimte ook te handhaven.
 • De liturgische hand aan het begin en het einde van de dienst is vervangen door een knik.
 • Collecteren gebeurt digitaal: een tikkie of een overschrijving naar het bankrekening nr van de Diaconie of Kerk
  onderzocht wordt of dat ook met een QR-code kan.
 • We zijn de aktie "Houd moed, heb lief" gestart. Dagelijks verschijnt er een bemoedigende tekst of activiteit op de homepage van onze website. Klik op:
 • Pastoraat, Diaconie en Diakass houden extra aandacht voor geestelijke en eventueel financiële nood nu de crisis langer aanhoudt
 • Met het oog op de toekomst gaan we onderzoeken hoe we de kerkdiensten gestalte kunnen geven als gevolg van de "1,5 meter Maatschappij"
 • De kampdienst van 7 juni wordt een clubdienst
 • Vanuit Rwanda komt een verzoek on extra financiële steun voor maatregelen romdom het coronavirus dat ook daar woedt
  De collecte van 17 mei zal daarvoor bestemd worden.
 • De kerkzaal wordt ingericht voor smanekomsten van 100 kerkgangers volgens de regels van de overheid en de PKN
 • Vanaf 31 mei zullen circa 15 vrijwilligers de zang in de diensten ondersteunen.
  Dit gebeurt op veilige afstand, verspreid door de kerkzaal.
 
 
We houden u/jou verder op de hoogte indien zich wijzigingen voordoen.
We vinden het mooi om initiatieven te horen die nu al verwezenlijkt worden of ideeën hoe we samen gemeente kunnen zijn en blijven.
De foto hieronder laat iets zien van de kracht van de hoop.
Laten we elkaar dragen en opdragen.
Zie naar elkaar om:
"Houd moed, heb lief."
We mogen weten dat God met ons mee gaat, zelfs 'al gaat mijn weg door een dal van diepe duisternis' (Ps.23:4)
 
terug