Goede Vrijdag Goede Vrijdag

Tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag (19 april) zal Soli Deo Gloria haar medewerking verlenen.
Er worden koralen uit de Mattheüs-passion van J.S. Bach ten gehore gebracht.
Voorganger in deze dienst is ds. A. Veerman.
Aanvang van de dienst: 19.30 uur.

terug