Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS
Het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht (GKS) is op 1 maart 1950 van start gegaan met 35 leden.
De eerste dirigent was Jan Bonefaas die tot 1971 het dirigeerstokje hanteerde.
Van 1975 tot en met 1990 dirigeerde Simon van Dalen het koor en in 1991 werd Frans van Tilburg zijn opvolger.
Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 1 januari 2004 onder bekwame leiding van Ton van der Horst.
Ons doel is zingend het Evangelie te brengen.

Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en concerten en organiseren ook zelf regelmatig concerten.
Elke dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat 6).

Programma 2019
16-06-2019 Morgendienst in de Pelgrim Kerk te Haarlem
25-06-2019 Verzorgingshuis "Hof van GrootAmmers"te Groot Ammers
02-11-2019 Concert in de Pelgrim Kerk te Haarlem
24-11-2019 Zondag Avond Zangdienst in de Geref. Kerk Sliedrecht
10-12-2019 Verzorgingshuis "Parkzicht" te Sliedrecht
24-12-2019 Kerstnachtdienst in de Pelgrim Kerk te Haarlem


Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Musicaris:
Dhr. M.P. Batenburg Dhr. G. Oskam
Graafland 31   Vogelenzang 7
2964 BJ Groot-Ammers 3362 BW Sliedrecht
   
Secretaris/Penningmeester: Bestuursleden:
Mw. W.S. Langedijk-Timmerman Mw. C. de Jong-Berrevoets
Burg. van Hofwegensingel 55 Prof. Lorentzlaan 3
3362 NM Sliedrecht  3362 SC Sliedrecht
Emailadres:  
   


Tijdens de jaarvergadering zijn 3 jubilarissen gehuldigd.

Op de foto staan de dames Clara Veth en Piets Fijnekam.
Beide waren 45 jaar lid en kregen van de voorzitter een gouden speldje uitgereikt.
Mw. Riet Alblas was 50 jaar lid (staat niet op de foto).
    
terug