Cadeaus voor Sophia Cadeaus voor Sophia

Cadeaus voor Sophia.
 
Tijdens kinderbiddag is er “een bijzondere collecte” gehouden. Aan de kinderen was gevraagd of zij een klein cadeautje mee wilden nemen voor de patiëntjes in het Sophia kinderziekenhuis die een prik krijgen.
 
Dat hebben we geweten! We hebben 2 grote tassen vol verzameld.
Afgelopen week zijn wij de tassen in het ziekenhuis gaan brengen.
De medewerkers van het ziekenhuis zijn er erg blij mee.  Want zo kunnen ze kinderen die een prik hebben gekregen of net uit de operatiekamer komen, een cadeautje geven.

 
Ook is er een “gewone” collecte gehouden voor de Stichting Vrienden van het Sophia. Deze stichting doet veel goed werk voor de patiëntjes en hun ouders. https://vriendensophia.nl.
Namens de drie organiserende kerken, Nederlands Gereformeerde kerk, Gereformeerd Vrijgemaakt, en onze kerk, zijn wij heel blij dat de spulletjes en het geld goed terecht zijn gekomen.
 

terug