Bankrekeningnummers wijzigen Bankrekeningnummers wijzigen
Per 1 november 2018 wijzigen de nummers van alle kerkelijke betaalrekeningen bij SKG. (Stichting Kerkelijk Geldbeheer).
Wij krijgen een nieuw IBAN rekeningnummer met daarin de code van de Rabobank (RABO).
Tot op heden gebruikt SKG de systemen van F. van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van ons betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers zal deze dienstverlening in de nabije toekomst echter staken. SKG is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe bank om een goede oplossing te bieden voor het betalingsverkeer van onze kerk. Dat is het systeem voor betalingsverkeer van de Rabobank geworden. Hierdoor veranderen de rekeningnummers van onze rekeningen bij SKG op 1 november 2018.

Een ieder die de kerk gemachtigd heeft om in 2018 de bijdrage automatisch af te schrijven, hoeft geen actie te ondernemen, dit wordt automatisch geregeld.
LET OP zij die zelf aan hun bank opdracht hebben gegeven automatisch een bedrag over te maken aan de kerk, moeten wel het banknummer aanpassen.

Een ieder die zelf de toezegging overmaakt dient vanaf 1 november 2018 het nieuwe banknummer te gebruiken.
Het oude nummer wordt geblokkeerd.

Hieronder de nieuwe nummers:
Administratie Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL96 RABO 0373 7134 28
Ik Geloof Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL33 RABO 0373 7133 98
JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL49 RABO 0373 7134 01
Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL55 RABO 0373 7058 24
Diakass Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL63 RABO 0373 7063 59
ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL91 RABO 0373 7062 43
Clubwerk Gereformeerde Jeugdraad Financiele zaken van het clubwerk lopen
via de bankrekening van Jeugd- en Jongeren Werk
(JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht)
 
terug