Als een Lopend Vuurtje 2019 Als een Lopend Vuurtje 2019
Het vuur van Pinksteren.
Op Pinksterzondag geven we een nieuwe inhoud aan een al langer bestaand initiatief: "Als een Lopend Vuurtje".
Dit jaar beginnen we op 9 juni om 8.00 uur met een ochtendgebed in de tuin van de synagoge.
Vertegenwoordigers uit meerdere geloofsgemeenschappen zullen hierbij aanwezig zijn.
We ontsteken het pinkstervuur en de vertegenwoordigers nemen het vuur mee naar hun eigen vieringen.
Het ochtendgebed wordt geleid door ds. Alexander Veerman.
 

De eerder aangekondigde lunch en wandeling gaan helaas niet door!!
Van harte welkom om mee te vieren.

 
terug